Uslovi koriščenja

Uslovi korišćenja ovog sajta sa pravne i moralne strane moraju biti u skladu sa adsense smernicama.

Za verodostojnost podataka sajt Turistickeagencije.ORG ne snose odgovornost.

Sadržaj sajta je vlasništvo autora koji su ih postavili i za svako korišćenje istog kontaktirajte vlasnika posmatranog artikla.

Ovaj sajt ne prodaje aranžmane već samo omogućava bolju vidljivost vlasnicima turističkih sadržaja koju su se odlučili za ovakav vid marketinga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *