6 tajni avio prevoznika koje niste znali

Avio kompanija zapravo „nije pod ugovornom obavezom“ da vas odvede bilo gde. Nekolicina ljudi se koncentriše da baš pročita „sitna slova“ na avio kartama dok njihov avion juri niz pistu kako bi uzleteo.

Avio prevoznici

Umesto toga, putnici generalno imaju poverenja u avio kompanije da će ostati dosledne rečima koje su odštampane na kartama koje su rezervisali, naplatili i izdali. Zapravo ne postoji nikakav pravno obavezujući ugovor ili rupa u ugovoru za potrošača koja će značajno da radi u korist avio prevoznika.

„Praktično nemate prava“ rekao je Joe Brancatelli, osnivač sajta za poslovna putovanja i dodao – „ako žele da vas nasamare, uradiće to“.

Pošto se slične stvari, koje se odnose na bezbednost putnika i zaštitu prava putnika, dešavavaju i kada su u pitanju turističke agencije, postoje i sajtovi i zajednice putnika koje su tu da se bore za njihova prava te da daju glas putnicima. Zajednice kao što je nedavno pokrenuta zajednica turista gde se mogu podeliti iskrena iskustva putnika sa turističkim agencijama: http://www.putujsigurno.rs/ .

Ipak, uprkos sličnim sistemima dolazi često do prevara i propusta koje prave kako avio prevoznici tako i turističke agencije, pa predstavljamo 6 činjenica kojim većina avio kompanija ne bi želela da teši putnike dok čekaju na svoj avion.

Potpisali ste ugovor sa avio prevoznikom, hteli vi to ili ne

Kada kupujete avio kartu, vi se tehnički obavežete prema ugovoru o prevozu avio kompanije. Ovo je napisano od strane avio prevoznika u njihovu korist i zove se ugovor o prevozu ili UOP.

Avio kompanije zapravo pišu ugovore koje vi potpisujete i sa kojima se slažete. Mi putnici ih tretiramo isto kao što tretiramo ugovore koje nam nudi naš mobilni telefon: NE ČITAMO IH. A tu je većina čudnih i nejasnih stvari sakrivena.

Avio prevoznik ne mora da vas odvede nigde

Termini poletanja i sletanja odštampani na avio kartama putnka nisu obavezujući. Većina avio prevoznika imaju napismeno u UOP-ima nešto što zvuči otprilike ovako:

„Vreme prikazano na rasporedima ili negde drugde nisu zagarantovana i ne podležu nijednom delu ovog ugovora. Rasporedi se mogu menjati bez blagovremene najave.“

Avio prevoznik takođe može izmeniti ili izostaviti mesto sletanja na avio karti u slučaju potrebe.

Avio kompanije uključuju ovo u ugovor kako bi se zaštitili od putnika koji mogu da ih tuže zbog odloženog leta pri vremenskim neprilikama ili preusmerenog leta zbog vandrednog stanja, a ostavljaju putnika praktično bez ikakve zaštite.

Letovi sa presedanjima automatski naplaćuju najveće moguće cene taksi i karata

„Klasa“ u mapi klasa ne odnosi se na različite usluge koje nude avio kompanije –prva klasa, biznis klasa ili ekonomska klasa–već na različitu vrednost taksi koje avio prevoznici naplaćuju za svaki let ponaosob.

Putnici koji rezervišu let sa više presedanja automatski se raspoređuju u najvišu klasu za svaki segment tog leta.

Putnik koji je spreman da ide dodatnu milju može da uporedi sveukupnu taksu koju plaća avio kompaniji naspram pojedinačnim taksama koje bi platio za rezervisanje odvojenih letova.

Ne postoji regulacija o težini putnika

Propisano je kolika je minimalna količina prostora koju životinje smeju da zauzmu u vozovima i kamionima kada se transportuju – ali, ne postoji ekvivalent za ljude u avionima.

Avio karte se više ne mogu zameniti

Avio kompanije dozvoljavale su da se sa bilo kojom kupljenom kartom može leteti bilo kojim slobodnim letom. Kada se desi da neki prevoznik otkaže let odmah bi potražili slobodno mesto na letu druge avio kompanije. Sada je to nemoguće, jer se karte ne mogu iskoristiti za let druge avio kompanije ka istoj destinaciji.

Ne postoji garancija da će vaš ručni prtljag biti dozvoljen pri ukrcavanju

Nijedno od objavljenih pravila o ručnom prtljagu ne ide u korist putniku. Većina avio prevoznika uključuje i poštuje mere koje su propisane za ručni prtljag u njihovim UOP-ovima, ali uglavnom postoji klauzula koja kaže da avio kompanije finalno odlučuje čiji će prtljag biti u avionu, a čiji ne.

Kako se osećate povodom ovoga? Imate li neko rešenje za dozvole koje imaju avio prevoznici prema putnicima? I da li ste slučajno imali slična iskustva?

Published by

avatar

Turizam

Putujte ljudi sa najjeftinijim agencijama!